پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

صفات ( فقه )

اخص

مملوکیت مقر به
به لحاظ معقود علیه:
مملوکیت اصول، مملوکیت رهن، مملوکیت عوضان، مملوکیت متعلق وکالت، مملوکیت موقوف، مملوکیت موهوب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مملوکیت به زیرصفحه مملوکیت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.