پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ادلّه أربعه: دلیل‌های چهار گانه بر احکام شرعی.

ادلّه اربعه عبارتند از کتاب (--' قرآن) ، سنّت (--' سنّت) ، اجماع (--' اجماع) و عقل (--' عقل) که استنباط احکام شرعی از آن‌ها صورت می‌گیرد و در اصول فقه، مبحث حجج به تفصیل بحث شده است.

دلائل احکام شرعی نزد شیعه امامیّه محدود به چهار دلیل یاد شده است. تنها اخباریان (--' اخباری) به دو دلیل اول معتقدند. البته حقیقت اجماع در منظر شیعه امامیّه به سنّت بر می‌گردد؛ زیرا حجیّت اجماع نزد آنان از جهت کاشف بودن آن از قول معصوم علیه السّلام است. از این رو، اجماعی که چنین کاشفیّتی ندارد مانند اجماع مدرکی (--' اجماع مدرکی) حجّت نخواهد بود. 1

1 - اصول الفقه 2 87.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 325

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «منابع فقه شیعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ادله اربعه ( فقه )، ادله فقه شیعه، دلایل فقه شیعه

اعم

منابع فقه

اخص

عقل ( ادله )، نقل ( ادله نقلی )

وابسته

اصول متلقات، شهرت ( فقه )، فقه ( حوزه اصلی )، مذاق شریعت، منابع فقه اهل تسنن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه منابع فقه شیعه به زیرصفحه منابع فقه شیعه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • آشنایی با قرآن : صفحه 25
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 325
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 61