پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اگر زنی که شوهرش نسبت به او ظهار (--' ظهار) کرده، به حاکم رجوع کند، حاکم به شوهر سه ماه مهلت می‌دهد که یا همسرش را طلاق (--' طلاق) دهد و یا کفّاره (--' کفّاره) داده و به وی رجوع کند.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 669

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ظهار، مهلت در حق زوجیت

وابسته

ظهار، مظاهر

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 100
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 669