پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ویدخل فیالاقتضاء ما عدا المباح من الاحکام الخمسة ویدخل هو فی التخییر وفی الوضع السبب والشرط والعلة والمانع و غیرها من الاحکام الوضعیة وبسطه فی محله.

منابع

  1. روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موانع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مانع ( فقه )، مانعیت ( فقه )، محذور

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

موانع اتمام، موانع استمتاع، موانع استیلا
به لحاظ سیاسات:
موانع ارث، موانع شهادت، موانع قضاوت
به لحاظ طهارت:
موانع اعضای وضو، موانع تیمم، موانع غسل، موانع مسح، موانع وضو
به لحاظ عبادات:
موانع در طواف، موانع قبولی نماز
به لحاظ عقد و ایقاع:
موانع اجازه بیع فضولی، موانع نذر
به لحاظ نوع:
حایل، عذر ( فقه )

وابسته

ازاله مانع

== منابع ==index.php?catid=50

  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 9