پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

متعاقدان اجاره

اخص

اجیر ( فقه )، چاروادار

وابسته

اتلاف موجر، اجاره به موجر، خیار شرط موجر، سرقت موجر ( فقه )، ضمان موجر، عذر موجر، مرگ موجر، مستاجر، ملکیت تبعی موجر، ملکیت موجر ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 258
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 571
  • ریاض المسائل جلد 6 : صفحه 12
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 237
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 259