پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «موعظه بغات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ارشاد بغات

اعم

احکام کفار ( فقه )، موعظه ( فقه )

وابسته

بغات ( فقه )، جهاد با بغات

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 421
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 334
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 205