پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکتری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کری (کرایه)

اعم

مستاجر، کثیر السفر

وابسته

چاروادار

منابع

  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 388