پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام دَین، مکروهات

اخص

اصرار بر مطالبه دَین، تحلیف مدیون منکر، قرض بدون بینه، قرض بدون رهن، مطالبه قرض با غنا، ورود بر مدیون

وابسته

دَین ( ما فی الذمه )، مستحبات دَین

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 309
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 2
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 30
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 385
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 70