پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات، مکر ( فقه )

وابسته

معاملات بالمعنی الاعم

== منابع ==[۱]