پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، مستثنیات نبش قبر، نبش قبر مسلمان

وابسته

نبش قبر کافر در مقبره مسلمان

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 89
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 252
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 173