پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نسیان اجزای نماز

اخص

نسیان جلسه استراحت نماز، نسیان قنوت، نسیان مستحبات نماز استیجاری

وابسته

سجده سهو، مستحبات نماز، نسیان واجبات نماز

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 440
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 214