پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نظافت ( پاکیزگی )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استنقاء، بهداشت ( فقه )، پاکیزگی ( فقه )

اعم

افعال جوارحی ( فقه )

اخص

استنشاق، طهارت ( فقه )، نظافت قبل از احرام
به لحاظ محل:
نظافت خانه، نظافت فرج میت، نظافت لباس، نظافت مسجد ( فقه )، نظافت مشاهدمشرّفه، نظافت مکان نماز باران
به لحاظ نوع:
استحمام ( فقه )، استطابه ( نظافت )، پاک کردن، جارو کردن، شستن

وابسته

آلات نظافت، آلات نظافت زوجه، حمّام، راجبه، طهارت از خبث ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نظافت ( پاکیزگی ) به زیرصفحه نظافت ( پاکیزگی )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 530
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 129
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 120