پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ظهار، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

وابسته

قَسْم مظاهره، مظاهره

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 229