پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

استطاعت حج، مستثنیات دین ( فقه )، نفقه ( فقه )، هزینه سال

اخص

نفقه عبد، نفقه نفس
به لحاظ خویشاوندی:
نفقه ابوین ( فقه )، نفقه اجداد ( فقه )، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه، نفقه فرزند، نفقه نوه

وابسته

احتکار ( فقه )، ترتیب در نفقه، قرض برای نفقه واجب، واجب النفقه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نفقه واجب النفقه ( فقه ) به زیرصفحه نفقه واجب النفقه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 167
 • الفتاوی المیسرة : صفحه 381
 • الفقه جلد 33 : صفحه 313
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 297، 339
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 4 : صفحه 298
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 379
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 59
 • حواریات فقهیه : صفحه 293
 • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 300
 • فقه الصادق (ع) جلد 20 : صفحه 139
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 30
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 52
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 136
 • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه (106-107)