پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام غصب، نقصان ( فقه )

وابسته

رد مغصوب، قیمت یوم الغصب

منابع

  • الفقه جلد 78 : صفحه 18
  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 130
  • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 355
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 209
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 319