پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نقصان ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نقص ( فقه )

اعم

صفات ( فقه )

اخص

بیماری ( فقه )
به لحاظ سیاسات:
نقصان فریضه بر سهام ارث، نقصان قیمت مغصوب، نقصان لقطه، نقصان نصاب مسروق
به لحاظ عبادات:
نقصان حیوان قربانی، نقصان عدد نماز گزار جمعه
به لحاظ عبادت:
نقصان اجرت حج، نقصان در اذان، نقصان در اقامه، نقصان در حج، نقصان مال زکات، نقصان نصاب زکات، نقصان نماز
به لحاظ معاملات:
نقصان ثمن مشفوع، نقصان جعل، نقصان در مسابقه، نقصان عین مستاجره، نقصان قیمت مبیع قبل قبض، نقصان قیمت نقود دین، نقصان مبیع، نقصان مدت ضمان، نقصان منافع اجاره

وابسته

اتمام، اقاله به نقصان، زیادی، غش بدون اظهار نقص، غیبت به نقص

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نقصان ( فقه ) به زیرصفحه نقصان ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 532
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3667