پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نماز استیجاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نماز اجاره‌ای

اعم

احکام اجاره، نماز ( فقه )

اخص

نماز استیجاری با تعیین مدت، نماز استیجاری به جماعت، نماز استیجاری معذور، نماز وحشت استیجاری
به لحاظ جنسیت:
نماز استیجاری زن، نماز استیجاری کودک، نماز استیجاری مرد
به لحاظ زنده:
نماز استیجاری از زنده، نماز استیجاری از میت

وابسته

اجاره بر نماز، اجاره دو نفر بر یک عمل، اجرت اذان، اجیر نماز، اخفات نماز استیجاری، اقتدا در نماز استیجاری، بطلان اجاره ( فقه )، ترتیب نماز استیجاری، تزاحم واجبین ( فقه )، تعیین منوب عنه نماز استیجاری، تفریغ ذمه میت، جهرنماز استیجاری، ذکر اسم میت در نماز استیجاری، شرایط اجیر نماز، شک در قصر و تمام استیجاری، شک در نماز استیجاری، عجز از نماز استیجاری، عدالت اجیر نماز، علم اجیر به نماز، فراغت ذمه میت با استیجار، فسخ اجاره ( فقه )، قضای نماز پدر، مرگ اجیر نماز، نسیان مستحبات نماز استیجاری، نسیان واجبات نماز استیجاری، نماز تبرعی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 135، 228
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 868
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 11
  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 329، 334