پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، نماز درخانه، نماز مکروه

وابسته

یهودی

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 130، 137
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 8 : صفحه 395
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 135، 143
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 176