پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام رهن، نیابت

وابسته

قبض رهن

منابع

  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 266