پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «نیابت در محرمات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

نیابت در معاصی

اعم

نیابت

وابسته

وکالت در محرمات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 380