پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معتده، نیت (قصد قربت)

وابسته

عِدّه

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 258