پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قرض، نیت (قصد قربت)

وابسته

قرض ( عقد )، مال القرض

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 5