پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نیت مقدمات نماز

وابسته

وقت نماز

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 104