پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هبه عین مستاجره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

هبه مستأجَر، هبه مستاجر

اعم

احکام اجاره، هبه ( عقد )

اخص

هبه عین مستاجره توسط غیر مستأجر، هبه عین مستاجره توسط مستأجر

وابسته

عین مستاجره، مستاجر

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 411
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 9 : صفحه 145
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 179
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 406
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة : صفحه 18281