پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قربانی، هدیه ( عقد )

وابسته

قربانی مستحب، هدیه گوشت قربانی حج

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 252