پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام لقطه، هزینه ( فقه )

اخص

هزینه لقطه حیوان، هزینه لقیط

وابسته

لقطه ( عام )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 84، 90
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 338
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 221
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 38 : صفحه 25، 165، (166-170)، 180، 250، 262
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 290
  • فقه السنة جلد 3 : صفحه 234
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 62
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 504