پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «هزینه ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مؤنه، مخارج ( فقه )، موونه

اعم

مال ( فقه )

اخص

نفقه ( فقه )، هزینه استخراج معدن، هزینه بدون قوت سال، هزینه تجهیز میت ( فقه )، هزینه تعریف لقطه، هزینه حیوان، هزینه دارای قوت سال، هزینه رد مغصوب، هزینه سال، هزینه طالب علم، هزینه عزاداری میت، هزینه غنیمت جنگی، هزینه قادر برکسب، هزینه مدیون
به لحاظ سیاسات:
هزینه اجرای قصاص، هزینه احضار مدعی علیه، هزینه ادای شهادت، هزینه حفظ جانی قبل از قصاص، هزینه دادرسی ( فقه )، هزینه زندانی، هزینه فروض ارث، هزینه نوشتن اقرار مدعی علیه، هزینه نوشتن قضاوت
به لحاظ عبادات:
هزینه جهاد، هزینه حج، هزینه مال زکوی
به لحاظ عقود:
هزینه اجیر، هزینه اقباض عوضان، هزینه تسلیم مکفول، هزینه تقسیم ترکه، هزینه رد بیع فضولی، هزینه رد عاریه، هزینه رد عین مستاجره، هزینه رد مقبوض به عقد فاسد، هزینه رهن، هزینه زراعت غلات، هزینه زمین مزارعه، هزینه لقطه، هزینه مال مضاربه، هزینه مجعول علیه، هزینه مساقات، هزینه مستعار، هزینه مضارب، هزینه موصی به، هزینه موقوف، هزینه نهر مشترک
به لحاظ محجور علیه:
هزینه اموال مفلس، هزینه سفیه، هزینه عبد، هزینه کودک، هزینه مفلس

وابسته

اجاره به نفقه، اخراج هزینه گنج، امر و نهی متوقف بر هزینه، ترتیب در نفقه، تسویه در نفقه زوجات، تقاص از نفقه، توزیع هزینه بر سود، توسعه نفقه خانواده، خمس ( عمل )، خمس زاید هزینه سال، خمس صرفه جویی از هزینه، خمس کمک هزینه دانشجوئی، خمس کمک هزینه زندگی، خمس هزینه، منفق ( فقه )، منفق علیه ( فقه )، واجب النفقه ( فقه )، وقف بر هزینه غسال، وقف بر هزینه قبرکن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه هزینه ( فقه ) به زیرصفحه هزینه ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الفقه جلد 33 : صفحه 312
 • الفقه جلد 83 : صفحه 242
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 36 : صفحه 14
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 296
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 3 : صفحه 266
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 191
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 718
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 4 : صفحه 476
 • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 300
 • ریاض المسائل جلد 7 : صفحه 255
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 334، 347
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 474
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 158
 • فقه السنة جلد 2 : صفحه 154
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 103
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 202
 • کشف اللثام (ط.ج) جلد 7 : صفحه 557
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3656
 • مختصرنافع : صفحه 248
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 8 : صفحه 438
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 338
 • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 443
 • مهذب الاحکام جلد 25 : صفحه 287
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 780
 • موسوعة فقه عایشة ام المؤمنین : صفحه 498
 • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 470