پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجبات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

فرض ( واجب )، فروض ( واجبات )، واجب ( فقه )

اعم

موضوعات احکام تکلیفی

اخص

آمیزش واجب، احتکار واجب، اخفای گناه ( فقه )، ازاله واجب، استعمال واجب، استغاثه واجب، استقبال قبله واجب، استیذان واجب، اطعام واجب، اعانت واجب، افطار واجب، انتفاع واجب، انفاق واجب ( فقه )، برداشتن قرآن از نجاست، تعلم واجب، تقیه واجب ( فقه )، توریه واجب، جدال واجب، خروج جنب از مسجد، دفع سِحر، دفع طلسم، سفر واجب، سنت (مقابل فریضه)، شنواندن جواب سلام، غیبت واجب، فریضه ( عمل واجب قرآنی)، کشیدن واجب، کفن واجب، گرفتن قرآن از کافر، مبارزه واجب، نیم خورده واجب، هجرت واجب، واجب اصلی ( فقه )، واجب بدنی، واجب تبعی ( فقه )، واجب تخییری ( فقه )، واجب تعبدی ( فقه )، واجب تعیینی ( فقه )، واجب توصلی، واجب عینی ( فقه )، واجب غیری ( فقه )، واجب فوری ( فقه )، واجب کفایی ( فقه )، واجب مالی، واجب مشروط ( فقه )، واجب مضیق ( فقه )، واجب مطلق ( فقه )، واجب معلق، واجب منجز، واجب موسع، واجب نفسی ( فقه )، واجبات تخلّی، واجبات دفن میت، واجبات زنده، واجبات مالی بیمار، واجبات مسجد
به لحاظ ایقاع:
طلاق واجب، عهد بر واجب، قسم واجب، نذر واجب، واجبات لعان
به لحاظ ذکر:
استغفار واجب، تحمید واجب
به لحاظ سیاسات:
قذف واجب، قربانی واجب، قضاوت واجب
به لحاظ طهارت:
تیمم واجب، طهارت واجب، غسل واجب، واجبات طهارت، وضوی واجب
به لحاظ عبادات:
اعتکاف واجب، امر به معروف واجب ( فقه )، تولی (دوستی اهل بیت)، حج واجب، حلق واجب، روزه واجب، زکات واجب، طواف واجب، عمره واجب، کفاره واجب، نماز واجب، واجبات عبادات
به لحاظ عقد:
صدقه واجب ( فقه )، قرض واجب، مهادنه واجب
به لحاظ معاملات:
کسب واجب، نکاح واجب، وصیت واجب
به لحاظ نوع واجب:
واجبات تخییری، واجبات عینی، واجبات کفایی

وابسته

اجاره بر واجبات، اجرت واجبات، ترک ( فقه )، ترک واجبات، تزاحم واجبین ( فقه )، ریا در واجبات عبادت، قاعده کل واجب بالعنوان الاولی یتقدم علی الواجب بالعنوان الثانوی، کسب به واجبات، مباحات ( فقه )، محرمات، مستحبات ( فقه )، مکروهات، نیابت در واجبات، وصیت به حق واجب، وصیت به واجب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه واجبات به زیرصفحه واجبات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الفتاوی المیسرة : صفحه 20
  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 103، 109
  • انوار الاصول جلد 1 : صفحه 304
  • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 37