پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام حج، واجبات عبادات

اخص

بیتوته در منا، ترتیب اعمال منا، تقدیم اعمال منا
به لحاظ حلق و تقصیر:
تاخیر تقصیر بر قربانی، تعیین حج هنگام تراشیدن سر، تعیین حج هنگام تقصیر، تقدیم تراشیدن سر، تقدیم تقصیر، تقصیر در منا، حلق در منا
به لحاظ رمی جمرات:
استمرار نیت رمی جمرات، اصابت سنگ جمرات، تعیین جمره، تعیین حج هنگام رمی، حرمی بودن سنگ جمرات، رمی جمرات، سنگ ریزه جمرات، مباشرت در رمی جمرات، نیت رمی جمرات
به لحاظ قربانی حج:
تعیین حج در قربانی، تقدیم قربانی حج، سلامت قربانی حج، قربانی حج

وابسته

رمی هفت سنگ بر جمره، سنگ جمره بکر، شرایط رمی جمرات، مستحبات منا، مکروهات منا، منا

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 281
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 444، 450
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 232، 255
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 101، 133، 135
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 591
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 248
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 234، 245