پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «ودیعه ( عقد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد ایداع

اعم

عقد امانی ( فقه )، عقد جایز ( فقه )

اخص

ودیعه هنگام سفر
به لحاظ اضطرار:
ودیعه اضطراری، ودیعه غیر اضطراری
به لحاظ خویشاوندی:
ودیعه پدر، ودیعه زوج
به لحاظ ضمان:
ودیعه غیر مضمون، ودیعه مضمون
به لحاظ طرف عقد:
استیداع، ایداع
به لحاظ عبد:
ودیعه عبد، ودیعه مولی
به لحاظ عین ودعی:
حساب جاری بانک، سپرده‌ بانکی، ودیعه حیوان، ودیعه رهن، ودیعه مسروق، ودیعه مغصوب، ودیعه ودیعه
به لحاظ محجوریت:
ودیعه سفیه، ودیعه کودک، ودیعه مجنون
به لحاظ نوع:
ودیعه عرفی، ودیعه فضولی، ودیعه قانونی، ودیعه قضایی، ودیعه معاطاتی
به لحاظ ودیعه گزار:
ودیعه سارق، ودیعه عاجز

وابسته

احکام ودیعه، اشتراط در ودیعه، اشهاد بر ودیعه، اقرار به ودیعه، انفساخ ودیعه، بطلان ودیعه، بینه ودیعه، ثبوت ودیعه، جنون متعاقدان ودیعه، دعوی اجاره و ودیعه، دعوی در ودیعه، شرایط ودیعه، شهادت به ودیعه، شهادت و قسم به ودیعه، صلح در ودیعه، فسخ ودیعه، قبض و اقباض ودیعه، قبض ودیعه، قبول ودیعه، مبطلات ودیعه، متعاقدان ودیعه، مشروعیت ودیعه، مودِع، ودیعه ( عین )، وکالت در ودیعه

== منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 229
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 140
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 22
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 596
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 6 : صفحه 7
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 128، 148
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 37-2 : صفحه 139
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 163
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 359
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 199
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 272
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 13 : صفحه 81