پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام مهریه، ولایت ( فقه )

وابسته

مهریه ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 38 : صفحه 20