پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام دَین، وکالت در قبض

وابسته

قرض ( عقد )، گرفتن دَین

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 47