پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

معاطات در عقود، وکالت ( فقه )

وابسته

صیغه وکالت، وکالت عقدی

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 39
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 350
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 16 : صفحه 818