پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وکالت ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

توکل ( وکالت )، عقد وکالت ( فقه )، وکالات

اعم

تفویض ( واگذاری کار )، عقد امانی ( فقه )، عقد جایز ( فقه )

اخص

وکالت بلاعزل
به لحاظ تعداد متعاقدان:
وکالت انفرادی، وکالت جمعی، وکالت دو نفر، وکالت واحد
به لحاظ تعیین وکیل:
وکالت شخصی، وکالت نوعی
به لحاظ تقیدوکالت:
وکالت مطلق، وکالت مقید
به لحاظ تنجیز وکالت:
وکالت معلق، وکالت منجز
به لحاظ جعل:
وکالت به جعل، وکالت به غیر جعل
به لحاظ حضور متعاقدان:
وکالت حاضر، وکالت غایب
به لحاظ دین متعاقدان:
وکالت کافر، وکالت مسلمان
به لحاظ طرف عقد:
ایکال، توکیل
به لحاظ عام وخاص:
وکالت خاص، وکالت عام
به لحاظ قصد متعاقدان:
وکالت بی هوش، وکالت ساهی، وکالت غافل، وکالت نائم
به لحاظ لفظ و فعل:
وکالت به لفظ حواله، وکالت عقدی، وکالت معاطاتی
به لحاظ متعاقدان:
وکالت اجیر، وکالت از طلب کار، وکالت اهل شرف، وکالت عبد، وکالت فاسق، وکالت فقیه ( فقه )، وکالت محجور علیه، وکالت مدعی علیه در حضور، وکالت مضارب، وکالت معتکف، وکالت مکره، وکالت مُحْرِم، وکالت وکیل، وکالت ولی
به لحاظ متعلق:
وکالت در استبرا، وکالت در استیفای دین، وکالت در افلاس، وکالت در برداشتن سنگ جمرات، وکالت در پرداخت جزیه، وکالت در پرداخت دین، وکالت در پرداخت واجبات بدنی، وکالت در پرداخت واجبات مالی، وکالت در تسمیه ذبح، وکالت در تسمیه صید، وکالت در تقاص، وکالت در تقسیم، وکالت در تقصیر، وکالت در تملک مباحات، وکالت در حیازت، وکالت در خیار، وکالت در دعوی، وکالت در رضاع، وکالت در عبادات، وکالت در عده، وکالت در قبض، وکالت در قضاوت، وکالت در مجهول، وکالت در محرمات، وکالت در مطالبه دین، وکالت در معاملات، وکالت در مقسم علیه، وکالت در نفقه
به لحاظ نوع:
وکالت تخییری، وکالت ضمنی، وکالت فضولی ( فقه )

وابسته

اجرت وکیل، احکام وکالت، اذن ( فقه )، اذن توکیل، ارکان وکالت، اشتراط در وکالت، انحلال وکالت، انفراد در وکالت، انفساخ وکالت، انکار وکالت، اوراق بهادار وکالت، ایجاب و قبول وکالت، بطلان وکالت، بینه وکالت، تحلیف منکر وکالت، تعلیق وکالت، تقصیر وکالتی، تنجیز وکالت، ثبوت وکالت، جعل وکالت، جنون متعاقدان وکالت، حق وکالت، خیار غبن در وکالت، خیار مجلس در وکالت، شرایط وکالت، شهادت بر شهادت به وکالت، شهادت به وکالت، شهادت و قسم به وکالت، صفات وکالت، ضمان جریره وکالتی، عقد وکالتی، فسخ وکالت، قبول وکالت، مبطلات وکالت، متعلق وکالت، مثبتات وکالت، مشروعیت وکالت، نکاح وکالتی، وکالت در وکالت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وکالت ( فقه ) به زیرصفحه وکالت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 367
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 5
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 1 : صفحه 344، 394
 • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 9 : صفحه 336
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 160
 • تحریرالمجله جلد 2-4 : صفحه 4
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 39
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 752
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 177
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 347، 378
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 3، 5، 7، 19، 52، 54، 59
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36-1 : صفحه 3، 13، 78
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 195
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 156، 361
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 604
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 488
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 506
 • ولایت فقیه : صفحه 97