پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «پشیمانی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ندامت ( فقه )، ندم ( فقه )

اعم

افعال انسان ( فقه )

اخص

پشیمانی از گناه ( فقه )، پشیمانی در بیع و شراء، توبه ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه پشیمانی به زیرصفحه پشیمانی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.