پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

پوست قربانی

وابسته

قربانی مستحب

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 253