پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، پوشش عورت

وابسته

پوشش عورت از مسلمان

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 4