پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، پیه

وابسته

بازار کفار، پیه بازار مسلمین، نجاسات ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 116