پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «کافر ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

کفار ( فقه )

اعم

انسان ( فقه )، نجاسات ( فقه )

اخص

ساحر کافر، عبد کافر، فرزند کافر، قَوّاد کافر، کافر اسیر، کافر زنده، کافر غیر محترم المال، کافر محترم المال، کودک کافر، مضارب کافر، وکیل کافر
به لحاظ اصلی و حکمی:
کافر اصلی، کافر حکمی ( فقه )
به لحاظ جنسیت:
زن کافر، مرد کافر
به لحاظ نوع:
بهائی، کافر حربی، کافر کتابی، کاهن، مرتد ( فقه )، ملحد ( فقه )
به لحاظ پیمان:
کافر غیر ذمی، کافر مستأمن، کافر معاهد

وابسته

آب دادن به کافر، آمیزش کافر، أجزای کافر، ابوین کافر، اتلاف کافر، اجاره کافر، اجبار کافر، احرام کافر، احکام کفار ( فقه )، احیای کافر، اذان کافر، ارث کافر ( استحقاق )، اسارت کافر، استحاضه کافر، استرقاق کافر، استعانت از کفار، استفاده از مشترکات، اسلام ( فقه )، اشتغال نزد کفار، اطعام به کافر، اعتکاف کافر، اقرار کافر، التقاط کافر ( فاعل )، التقاط کافر ( مفعول )، امامت کافر، امان کافر، امنیت کفار، انتقال خون کافر به مسلمان، ایلاء کافر، اِخبار کافر، بازار کفار، بدن کافر، بیع به کافر، پیه در دست کفار، تترُّس کافر، تجارت با کفار، تحریک سگ شکاری، تحکیم کافر، تحلیف کافر، تذکیه کافر، تزریق خون کافر، تسلیت به کافر، تسمیت به کافر، تسویه بین مسلمان و کافر، تشبُّه به کفار، تشریح کافر، تغلیظ قسم کافر، تکفین کافر، تملک بر کافر، تملک کافر، تنابز کافر، توارث کفار، توبه محارب کافر، تیمم کافر، جرح کافر، جزیه ( قرار داد )، جنایت پدر کافر، جهاد با کافر، جهاد شونده، حج کافر، حداد کافر، حفظ نفس کافر، حیض کافر، خمس بر کافر، خوردن با کافر، دشمنی با کافر، دعا به کافر، دعا هنگام دیدن کافر، دفن کافر، دیه کافر ( فقه )، ذبح کافر، ذبیحه کافر، ربا بین مسلمان و کافر، ربودن مال کافر، رد ودیعه کافر، رضاع از کافر، رضاع حیوان از کافر، رضخ به کافر، رطوبت کافر، روزه کافر، زارع کافر، زکات به کافر، زکات کافر، زمین رها شده کفار، زمین کفار، زمین موات کفار، زنای کافر، سحر کافر، سرزنش کافر، سرقت از کافر، سرقت کافر، شارب مسکر کافر، شبیخون بر کفار، شرکت با کافر، شفعه کافر، شک در نبوت، شک در وجود خدا، شهادت تبرعی علیه کافر، شهادت کافر ( فقه )، صدقه به کافر، صدقه کافر، صلح با کفار، صلح بر زمین صلح، صید با سگ کافر، صید کافر، ضمان جریره کافر، ضمان کافر، طسق زمین، طلاق خلع کافر، طلاق زوجه کافر، طهارت آب چاه از کافر، طهارت کافر، ظرف کافر، ظلم به کافر، ظهار کافر، عبادت کافر، غذای کافر، غسل کافر، غصب از کافر، غنیمت به کافر، غیبت کافر ( فقه )، فروش زمین به کافر، فروش سلاح به کافر، قاسم کافر، قبول هدیه از کافر، قتل کافر ( فقه )، قذف به کافر، قذف کافر، قسامه کافر، قسم به کافر بودن، قسم کافر، قصاص کافر ( فقه )، قضاوت کافر، قیادت کافر، قَسْم کافر، کفاره به کافر، کفالت کافر، کفر ( فقه )، گروگان سفیر کفار، گوشت دست کفار، لباس کافر، لعان کافر، لواط کافر، محبت کافر، محلّل کافر بر کافر، مرگ کافر، مزارعه کافر، مزارعه مسلمان با کافر، مس قرآن توسط کافر، مصافحه با کافر، مضاربه با کافر، مهریه کافر به شراب، مودع کافر، موکل علیه کافر، موکل کافر، نجاست کافر، نجاست کودک، نذر کافر، نقض مهادنه توسط کفار، نکاح با کافر، نکاح کافر، نکاح موقت باکافر، نماز کافر، نماز میت کافر، نیم خورده کافر، هَجو کافر، وارث کافر، وارث مسلمان و کافر، وصیت بر کافر، وصیت به کافر، وصیت کافر، وقف بر کافر، وقف کافر، وکالت کافر، ولد الزنا، ولیمه کافر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کافر ( فقه ) به زیرصفحه کافر ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 2 : صفحه 31
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 286
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 14
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 256
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 118
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 46
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 77
 • طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامی : صفحه 7-12
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2997
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 214
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 308
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 123
 • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 355
 • موسوعة فقه سفیان الثوری : صفحه 707
 • موسوعة فقه عبدالله بن عباس : صفحه 591
 • موسوعة فقه عبدالله بن مسعود : صفحه 432