پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گرما» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حرارت ( فقه )، حَرّ

اعم

غیر جاندار

اخص

گرمای شدید

وابسته

آب گرم، تاخیر نماز ظهر، جلد زانی در گرما، رجم در گرما، سجده بر لباس در گرما، سرما، قصاص در گرما، نماز جماعت در گرما، وقت نماز جمعه، وقت نماز ظهر

منابع

  • العروة الوثقی (ط.ق) جلد 1 : صفحه 526
  • روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان : صفحه 287
  • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 1 : صفحه 188
  • کشف اللثام (ط ق) جلد 1 : صفحه 254
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 344
  • مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام جلد 4 : صفحه 50
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 241
  • مصباح الفقیه جلد 2 : صفحه 451
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (128-129)