پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گوشت حیوان

وابسته

بیع گوشت خوک، خوردن گوشت خوک، خوک، گوشت سگ، هدیه گوشت خوک به مستحل

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه گوشت خوک به زیرصفحه گوشت خوک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • منهاج الصالحین جلد 1 : صفحه 436
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 118