پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «بیع متعذر التسلیم» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

بیع غیر مقدور التسلیم

اعم

بیع ( فقه )

اخص

بیع پرنده در هوا، بیع حیوان فراری، بیع عبد فراری، بیع عبد گمشده، بیع ماهی متعذر التسلیم، بیع مغصوب با تعذر تسلیم

وابسته

بیع ما لیس عنده، صلح بر متعذّر التسلیم، قدرت قبض و اقباض عوضان

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 249، 250
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 518
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 102
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 384، 385
  • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 324، 325
  • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 573
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 71، 72، (74-75)، 75