پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، تملک

وابسته

مال بغات

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 123
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 424
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 135
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 339
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 230
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 280
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 93