پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، ضمان در عقد

اخص

ضمان اجرت
به لحاظ متعاقدان:
ضمان مستاجر، ضمان موجر

وابسته

اشتراط در اجاره