پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، مکروهات دَین

وابسته

رهن ( مرهون )

منابع

  • الکافی فی الفقه : صفحه 333
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 13