پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، واجبات

وابسته

قرض حرام، قرض مباح، قرض مستحب، قرض مکروه

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 2
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 8
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 622
  • کلمة التقوی جلد 7 : صفحه 154
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51