پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زنا، مسقطات حد

اخص

اضطرار بر زنا، اکراه بر زنا، توبه زناکار قبل از بینه، دعوی اکراه به زنا، دعوی جهل به حرمت زنا، دعوی زوجیت در زنا، دعوی شبهه در زنا

وابسته

توبه زناکار ( فقه )، جنون بعد از زنا، حد زنا ( فقه )

منابع

  • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 429
  • تبصرة المتعلمین : صفحه 251
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 201
  • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 173
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 8-9