پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نقصان حیوان قربانی

وابسته

قربانی مستحب، نقصان حیوان قربانی واجب

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه (142-143)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 318