پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وقت قربانی

اخص

وقت عقیقه
به لحاظ محل:
وقت قربانی مستحب در شهرها، وقت قربانی مستحب در منا

وابسته

قربانی مستحب

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 305
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 254
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 219، 223
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 595
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 256، 313
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 320