پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ولیمه ( عمل )

وابسته

کافر ( فقه )، ولیمه مسلمان

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 243
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 603